ἀρραβών 1

ἀρ(ρ)αβών 1., -ῶνος
Grammatical information: m.
Meaning: `caution-money' (Antiph.).
Derivatives: ἀρραβωνίζεται ἀρραβῶνι δίδοται H.
Origin: LW [a loanword which is (probably) not of Pre-Greek origin]
Etymology: Semitic loan word, cf. Hebr. `ērābōn id.; s. Lewy Fremdw. 120, Schwyzer 153, 316. But the Semit. caracter of the word is not certain, and perhaps the word is a loan from elsewhere, Cohen, GLECS 8, 1958, 13. Egypt. has `rb. Cf. Masson, Emprunt sémit. 30ff. Cf. Lat. arrabō, arra.
Page in Frisk: 1,151

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀρραβών — earnest money masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶν' — ἀρραβῶνα , ἀρραβών earnest money masc acc sg ἀρραβῶνι , ἀρραβών earnest money masc dat sg ἀρραβῶνε , ἀρραβών earnest money masc nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶνα — ἀρραβών earnest money masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶνας — ἀρραβών earnest money masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶνες — ἀρραβών earnest money masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶνι — ἀρραβών earnest money masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶνος — ἀρραβών earnest money masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶσι — ἀρραβών earnest money masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβῶσιν — ἀρραβών earnest money masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρραβώνων — ἀρραβών earnest money masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Arrhabonarii — The Arrhabonarii were a sect who held that the Eucharist is neither the real flesh or blood of Jesus Christ, nor yet the sign of them, but only the pledge or earnest thereof. The word is derived from the Greek polytonic|Ἀρραβων, Arrha , earnest… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.